23 Οκτωβρίου 2012

ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ !!!!!

Την ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας στο Δημόσιο έχει αναλάβει να τρέξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Το έργο προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ αναμένεται να προκηρυχτεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών που θα επιτρέψουν τον πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο της μισθοδοσίας του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:

• Το σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας καθώς επίσης και το σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών υπολογισμού και εκκαθάρισης πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων μέσω Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

• Το σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης ελέγχου και πληροφόρησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, των εκκαθαριστών, των φορέων και των μισθοδοτούμενων.

• Το σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χρηστών και φακέλου μισθοδοτούμενων.

• Υπηρεσίες ολοκλήρωσης λύσεων και Τεχνική Υποστήριξη.

Το έργο υπολογίζεται να είναι έτοιμο περίπου 2 χρόνια μετά την ανάθεσή του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου