18 Νοεμβρίου 2012

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Για να συνδράμουμε στην προσπάθεια ανόρθωσης του ΕΟΠΥΥ καθώς και να βοηθήσουμε τους συναδέλφους (έχοντες ή μη, εργασία), σας παραθέτουμε τα σχεδιαζόμενα έργα του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους άξονες. Υλοποιήσεις, επεκτάσεις, μελέτες, μηχανισμούς υποστήριξης και όλα τα συναφή, σύμφωνα με την λίστα των 66 σημείων που έδωσε στην δημοσιότητα ο αναπληρωτής κος Σαλμάς.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν έδωσε, αλλά εκτιμούμε ότι όλα αυτά θα τρέξουν σύντομα, δεδομένης της εμπειρίας ενός εκ των αντιπροέδρων του ΕΟΠΥΥ.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε και για τις λεπτομέρειες (όσο μας επιτρέπεται βέβαια) καθ’ ενός από αυτά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην αναλώνονται σε άσκοπες ώρες εργασιοθεραπείας και διαδρομών σε διαδρόμους.

                        ΛΙΣΤΑ   ΕΡΓΩΝ   ΕΟΠΥΥ

Ενσωμάτωση από την ΗΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική βάση και των μητρώων των έμμεσα ασφαλισμένων, μετά το πέρας της απογραφής. Επίσης, παράλληλη δημιουργία μηχανισμών και διαδικασιών για συνεχή συντήρηση και ανανέωση του συστήματος και ταυτόχρονη αξιοποίηση και διενέργεια διασταυρώσεων με το ΚΕΠΥΟ για τα άμεσα και έμμεσα προστατευόμενα μέλη.
Εισαγωγή διαγνωστικών πρωτοκόλλων και περιορισμών (αντενδείξεις) στα συστήματα  e-syntagographisis, ΚΜΕΣ, e-diagnosis και e-dapy για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στην συνταγογράφηση και την δαπάνη εξετάσεων και φαρμάκων 
Αξιολόγηση λογισμικού και των διαδικασιών εκκαθάρισης του ΝΑΤ από ανεξάρτητο φορέα, ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις επέκτασης του στα λοιπά ταμεία
Μελέτη ανάπτυξης συστήμαος ηλεκτρονικών υπογραφών για την αντικατάσταση του χαρτιού
Εκπόνηση μελέτης για νέο πρότυπο και κανονισμό διοικητικής και οικονομικής  διακυβέρνησης στον ΕΟΠΥΥ και αναγκών σε προσωπικό
Μηχανοργάνωση της μισθοδοσίας και των φακέλων του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ, πλην των ιατρών που ενδέχεται να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα του ΕΣΥ
Κατάρτιση με ευθύνη του Προέδρου Business plan EΟΠΥΥ για την περίοδο 2012 - 2015
Εκπόνηση μελέτης από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και υποβολή πλάνου διαχωρισμού της παραγωγής ΠΦΥ και την πλήρη ένταξη της στο ΕΣΥ
Παραμετροποίηση του λογισμικού της ΚΜΕΣ για ανάλυση δεδομένων, για διενέργεια what if scenarios, για τον έλεγχο της δαπάνης και την υποστήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων  αναφορικά με το φάρμακο  
Παραμετροποίηση του λογισμικού του e-dapy για ανάλυση δεδομένων, για διενέργεια what if scenarios, για τον έλεγχο της δαπάνης και την υποστήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων  αναφορικά με τις διαγνωστικές εξετάσεις και την κλειστή νοσηλεία  
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας με σταδιακή ενσωμάτωση των στοιχείων της ΚΜΕΣ , του e-dapy, και μεσοπρόθεσμα του Υπουργείου Οικονομικών
Πιλοτική εφαρμογή συστήματος προληπτικού κλινικού ελέγχου (clinical auditing) σε αντιστοιχία με διαδικασίες σε ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικούς  οργανισμούς
Εφαρμογή διπλογραφικού, αναλυτικής λογιστικής και σύγχρονων μεθόδων financial management 
Εκπόνηση μελέτης ανασχεδιασμού των διαδικασιών εκκαθάρισης των παραπεμπτικών και των παροχών σε είδος από το δίκτυο των περιφερικών διευθύνσεων - κεντρικής υπηρεσίες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας  
Προτείνεται η μελέτη ανάπτυξης συστήματος οδοντιατρικής κάλυψης ασφαλισμένων
Προγραμματισμός και budgeting απαραίτητων υπηρεσιών ανά γεωγραφική περιοχή με βάση τις υγειονομικές ανάγκες στην βάση δεικτών και μελέτης που έχει περιγραφεί σε προηγούμενη δράση. Προγραμματισμός και εκτίμηση αριθμού επισκέψεων (ιατρών) ανά ειδικότητα, εξετάσεων (εργαστηρίων), νοσηλειών (κλινικών), αποκατάστασης (κέντρων και φυσιοθεραπευτών) και παροχών σε είδος   
Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης, κατάταξης και διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών εργαστηρίων, μονάδων και κλινικών. Η κατάταξη θα έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των παραγωγών που διαθέτουν τις υποδομές και την οργάνωση για να συμβληθεί ο ΕΟΠΥΥ μαζί τους και τα επίπεδα ποιότητας παροχής υπηρεσιών  
Αξιολόγηση και διαπίστευση παραγωγών υπηρεσιών υγείας (ιατρών, εργαστηρίων, κέντρων, κλινικών, νοσοκομείων) ως προϋπόθεση για την σύναψη συμβάσεων και σύνδεση της διαβάθμισης ποιότητας με τις αποζημιώσεις
Ανάπτυξη μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και υλοποίησης διαπραγματεύσεων, συμφωνιών price volume και διαγωνισμών outsourcing για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα        
(Παράκληση, μην με βομβαρδίσετε με τηλέφωνα και mails. Πραγματικά, δεν έχω εικόνα. Για την ώρα....)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου